Back to Top

مرکزخرید رابینسون

یکی دیگر از مراکز خرید بانکوک فروشگاه های زنجیره ای رابینسون است که در سال 1979 کار خود را آغاز کرد ودر چند نقطه ی ترکیه از جمله دو خیابان معروف انکارا قرار گرفته اند.

مراکز خرید رابینسون چندین شعبه در خیابانهای سیلوم و سوخومیت دارند.همچنین اولین شعبه ی ان در فیلیپین احداث گردید وجزو مراکز مدرن خرید در دنیا میباشد.

مرکز خرید رابینسون

صفحه1 از2