Back to Top

حمل و نقل در تایلند

اتوبوس در تایلند

استفاده از اتوبوس در رفت وآمد بین شهری در تایلند بسیار رایج است و تنوع اتوبوسها نیز بسیار میباشند.

در تایلند دو نوع اتوبوس بین شهری در حال خدمات رسانی هستند:1- اتوبوسهای بدون کولر دولتی که ارزان بوده و آهسته میروند.

اتوبوس-تایلند

خطوط هوایی در تایلند

همانطور که میدانیم هواپیما یکی از مهم ترین پیشرفتها در امر حمل و نقل در تاریخ بشر میباشد.

به طوریکه اختراع هواپیما و توسعه خطوط تجاری مسافری اثر شگرفی بر سفرهای با مسافت طولانی دارد و پیش از آن اختراع راه آهن بر امکان سفر به نقاط دور اثر گذاشته است.

خطوط هوایی در تایلند

راههاي سفر به كرابي

امروزه طبق امار آژانسهای مسافرتی ،برای بسیاری از گردشگران، کرابی به مقصدی جذاب تری از پوکت تبدیل گردیده است وتعداد زیادی از گردشگران فقط برای رفتن به کرابی تایلند را برا سفرانتخاب کرده و مابقی هم کرابی را در برنامه سفرآینده خود قرارخواهند داد.

راههاي سفر به كرابي