درتایلند مقطع كارشناسی معمولا 4 سال میباشد.( به غیر از بعضی رشته های خاص مانند معماری و داروسازی که 5 سال بوده و پزشکی و دندانپزشکی که 6 سال به طول می انجامد ) همچنین دانشجویان برای دریافت مدرک کارشناسی باید دارای حداقل میانگین نمراتی 2 ( متوسط یا C) باشند.

تحصیلات در تایلند