Back to Top

آب و هوای تایلند

آب وهوای تایلند

تایلند به دلیل نزدیکی به دریا بیشتر موارد دارای آب وهوای معتدل می باشد.
تایلند به ویژه در مرکز و در نقطه ای که پایتخت یعنی بانکوک قرار دارد کشوری است به شدت گرمسیری است اما در ارتفاعات شمال تایلند آب وهوای خنک و خشکی را شاهد هستیم.

اب وهوای تایلند